LAATSTE NIEUWS: 22-1 Project 100 x Honderd gaat ook in 2016 door. 19-1 School Chitsukwa gereed, leerlingen nemen lokalen in bezit. 1-12 Nieuwe foto's van de eerste steenlegging in het fotoalbum. 7-2 Live beelden uit Chitsukwa: interview met hoofdonderwijzer Peter Mule. Niet vergeten: 20-12 Benefietconcert in de Groene Engel

Op deze website informeer ik u over het unieke en ambitieuze project dat ik - bij leven en welzijn - in 2015 wil realiseren.

Mijn naam is Pierre Spierings, journalist en communicatie-adviseur, en ondanks mijn gevorderde leeftijd nog bereid en in staat een daad te verrichten die de nood van mijn medemensen tenminste een beetje kan verlichten.

Dat gaat dit jaar gebeuren middels de actie 100 x Honderd. Tussen 1 januari en 31 december 2015 zal ik 100 verschillende beroepen en ambachten uitoefenen. Elk baantje levert tenminste € 100 op. Als alles volgens plan verloopt levert dit tenminste € 10 duizend op. Met dit geld wordt door de Stichting WaridiHome in Chitsukwa in Kenia een basisschool gebouwd. Maar er is meer nodig. Er moet ook elektriciteit en een watervoorziening worden aangelegd. Daarom is er meer geld nodig. Geen dagklus en wel een donatie? Dat kan ook.

U kunt helpen bij de realisering van het plan met een donatie op rekening nr. NL18 INGB 0006795128 t.n.v. Stichting 100 x Honderd. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

LET OP! In het menu boven aan deze pagina vindt u meer informatie in een submenu. Klik daarvoor op het pijltje.

Link: http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp

 • Zo ontstond het idee

  Na een druk en werkzaam leven als journalist en communicatie-adviseur zal ik - bij leven en welzijn - in mei 2015 mijn 65e verjaardag vieren. Een bijzonder moment, maar nog zeker niet het moment om achter de geraniums plaats te nemen. Ik ben actief, jong van hart, gezond van lijf en leden en nog vol ideeën en plannen.
  Ofschoon de noodzaak van betaalde arbeid straks niet langer aanwezig is, ben ik niet van plan om stil te zitten. Ik zal mijn ideeën, tijd en energie blijven inzetten voor zaken die het leven van anderen - en uiteraard mijzelf - plezieriger kunnen maken.
  Ik zou daar mijn tijd gemakkelijk mee kunnen vullen, ware het niet dat ook het vuur van mijn ambities nog lang niet is uitgedoofd en ik graag, nu de tijd er rijp voor is, in mijn 65e jaar een bijzondere daad wil stellen. Daarom heb ik de actie 100 x Honderd bedacht.

 • Dit is het plan

  In 2015, het jaar dat ik 65 word, zal ik honderd (100) verschillende beroepen en ambachten uitoefenen. Elk beroep of ambacht zal ik gedurende een hele werkdag uitvoeren.
  Een uitdagend initiatief. Uniek ook, want voor zover ik weet nog niet eerder vertoond.
  Ideeën en mogelijkheden zijn er genoeg. Mijn lijstje telt meer dan driehonderd verschillende geselecteerde beroepen en ambachten waaruit een keuze kan worden gemaakt. Het lijkt me reuze interessant om een dag te kunnen werken als amanuensis, baliemedewerker, nachtportier, banketbakker, barbediende, treinconducteur, schaapherder, koerier, onderwijsassistent of hulpkok. Dat zijn er al tien. Maar ook beroepen als croupier, doodgraver, piccolo, putjesschepper, koster, lichtmatroos, wethouder en zelfs gigolo zal ik zeker niet uit de weg gaan.

 • Voor het goede doel

  Met de netto opbrengst wordt een basisschool gebouwd in Kenia. De ‘werkgever’ betaalt aan het einde van de werkdag tenminste € 100 uit. Ja, het mag ook meer zijn. Het geld komt op een speciale rekening, samen met de overige 99 ‘lonen’ voor de 99 andere beroepen die ik in 2015 zal gaan uitoefenen. Het ‘loon’ geldt als donatie of gift en is bovendien aftrekbaar. Sociale lasten of premies hoeven niet te worden betaald.
  Het goede doel is een kleinschalig hulpproject in Kenia. Ik heb de nood aldaar persoonlijk mogen aanschouwen en gezien hoe effectief het beschikbare hulpgeld er wordt besteed.
  Met het geld zal in Chitsukwa in Zuidoost-Kenia een basisschool worden gebouwd en ingericht voor 435 kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. Ik werk hierbij samen met de Stichting WaridiHome en KidsCare Kenia, twee stichtingen die al veel ervaring hebben in het gebied en al verscheidene projecten hebben gerealiseerd.

Van de opbrengst van de actie 100 x Honderd zal een school kunnen worden gebouwd voor Raisa en 434 andere kinderen tussen 3 en 15 jaar in Chitsukwa in Zuidoost-Kenia. De school heeft twee complete en twee half afgebouwde klaslokalen voor ruim 400 kinderen. In totaal zijn er maar 40 schoolbankjes en vier wc-tjes beschikbaar. Er zijn vier onderwijzers. De school moet nodig afgebouwd en uitgebreid worden met tenminste twee klassen voor groep 7 en 8. Daarvoor is 15 duizend Euro nodig. De Wilde Ganzen is gevraagd de 10 duizend Euro van deze actie met 50% aan te vullen. Het geld wordt ingezet door de Stichting WaridiHome/KidsCare Kenia die er voor zorgt dat 100 procent van het bedrag aan het project wordt besteed.